Het geheim van hersenvocht

“Het onderzoek naar diagnostiek van neurologische infecties heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We komen steeds dichter bij het geheim van hersenvocht."

Op vrijdag 8 september 2023 aanvaarde dr. Matthijs Brouwer het hoogleraarschap neurologie.

“Het onderzoek naar diagnostiek van neurologische infecties heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En we hebben een stevige fundering gelegd voor het uitbouwen van deze onderzoekslijn, zowel lokaal, nationaal en internationaal. Daarbij houden we altijd het doel voor ogen dat we patiënten met een neurologische infectieziekte en ziektebeelden die daarop lijken sneller en beter kunnen behandelen en zo de uitkomst kunnen verbeteren."
"We komen steeds dichter bij het geheim van het hersenvocht, en dat geheim zal ik met zoveel mogelijk mensen delen.”

Hiermee sloot prof.dr. Matthijs Brouwer op vrijdag 8 september 2023 zijn inaugurele rede 'Het geheim van hersenvocht' af en aanvaardde het ambt van hoogleraar neurologie, in het bijzonder de diagnostiek van neurologische infectieziekten.

In zijn rede besprak hij de hoopgevende onderzoeken van zijn groep gericht op verbeterde en snellere diagnostiek van hersen(vlies)ontsteking en andere neurologische infecties.

Waar de NMS zich vooral inzet op het gebied van lotgenotencontacten, informatievoorziening en voorlichting, zet de nog jonge ItsME (meningitis - encefalitis) Foundation zich met name in voor meer onderzoek naar hersen(vlies)ontsteking. Dankzij ItsME komen er meer financiële middelen beschikbaar voor onderzoek, een mooie ontwikkelling!

Hoe betrokken prof.dr. Matthijs Brouwer zijn collega's prof.dr. Diederik van de Beek en dr. Merijn Bijlsma zijn bij het onderwerp neurologische infectieziekten bleek wel een een week voor de oratie. Samen met vele anderen volbrachten zij een wandeltocht van 50 km om geld in te zamelen voor de ItsME foundation, geen geringe prestatie. In plaats van cadeau's vroeg Matthijs bijdragen voor ItsME, daaraan heeft de NMS uiteraard gehoor gegeven door een bijdrage te doen.

Wil je zijn oratie (rede) terugkijken? Volg dan deze link.

Op de foto Matthijs Brouwer (links) tijdens een eerdere informatiebijeenkomst van de NMS.