5 oktober: wereldmeningitisdag

5 oktober, wereld meningitisdag. Geen dag om te vieren, wel een dag om stil te staan bij het leed dat meningitis - en sepsis - veroorzaakt, nog steeds.

5 oktober, wereld meningitisdag. Geen dag om te vieren, wel een dag om stil te staan bij het leed dat meningitis - en sepsis - veroorzaakt, nog steeds.

Na een aantal betrekkelijk rustige 'coronajaren', vertoont het aantal ziektegevallen in Nederland in 2022 een stijgende lijn ten opzichte van de voorgaande jaren. In de grafieken hieronder van het Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis is dit goed te zien. Wereldwijd zijn er jaarlijks nog steeds miljoenen ziektegevallen te betreuren, ondanks de vaccinaties die steeds breder beschikbaar worden.

Wereld meningitisdag is en blijft daarom zo belangrijk, om aandacht te vestigen op het ziektebeeld en de symptomen van een ziekte die akelig snel kan toeslaat en waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is..

Thema wereld meningitisdag

Het thema dit jaar: onderneem actie #verslameningitis #verslahersenvliesontsteking (TakeAction #DefeatMeningitis). Zie ook de informatie op de website van de wereldwijde Confederation of Meningitis Organisations (CoMO), waarvan de NMS lid is.

Nieuwe datum; van 24 april naar 5 oktober

Tot dit jaar was wereld meningitisdag jaarlijks op 24 april. In 2022 is het voor de eerste keer dat het op 5 oktober plaatsvindt. De reden? Om meer mensen deel te kunnen laten nemen. In april zijn al verschillende speciale dagen en weken, waardoor 24 april wat in de verdrukking kwam. CoMO is in gesprek met de World Health Organisation (WHO) over de mogelijkheid om wereld meningitis dag 'officieel' te maken. Dit heeft ook te maken met de 'WHO Roadmap om meningitis te verslaan voor 2030. Onderdeel van die roadmap is het verbeteren van de zichtbaarheid van wereld meningitisdag. 

De cijfers

Kijk voor volledige informatie op de website van het Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis