Overleden na vaccinatie

In maart 2009 overleed Freek H. plotseling enkele dagen nadat hij een BMR-DTP vaccinatie had ontvangen. Hij was negen jaar. Freek is daarna veelvuldig in de media geweest en de vraag speelde op of zijn overlijden te maken had met de vaccinatie.

Onlangs heeft Lareb, de organisatie die zich bezighoudt met bijwerkingen van onder andere vaccins, een onderzoek afgerond naar de omstandigheden van Freek’s overlijden. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat Freek een ernstige infectie had met meerdere verwekkers, die in combinatie de oorzaak zijn geweest van het overlijden. Er was sprake van een sepsis (bloedvergiftiging) en pneumonie (longontsteking), alsmede bacteriën in het hersenvocht. Er zijn twee typen bacteriën gevonden (Staphylococcus aureus en Streptococcus A) in combinatie met diverse virussen (het meest relevant vermoedelijk de Influenza B). Een gecombineerde infectie van Influenzavirus met Staphylococcen en/of Streptococcen groep A is zeer ernstig, en een bekende oorzaak van een snel verergerend ziekteverloop en overlijden. Dit komt meerdere malen per jaar in Nederland voor.
Deze combinatie van infecties is naar de mening van de commissie de oorzaak van het overlijden van Freek geweest.

De NMS heeft de berichtgeving over Freek altijd gevolgd, omdat het beschreven ziekteverloop overeenkomsten vertoonden met die van een aantal NMS donateurs.

Het Lareb rapport op de website over Freek