Project NAH-centra is goedgekeurd

Deze week kregen we het goede nieuws van fonds PGO/NIBG /VWS dat het deelproject ‘NAH-centra, een brug tussen zorg en welzijn’ is goedgekeurd. Dit project maakt deel uit van het project ‘Hersenaandoeningen, een complexe zaak’. De goedkeuring betekent dat we samen met onze mede-aanvragers aan de slag kunnen met het opzetten van NAH-centra in de komende 3 jaar. In een notendop: de centra zijn voor mensen die uitgerevalideerd zijn met de boodschap ‘meer kunnen we niet voor u doen’. Vaak valt er nog genoeg te doen met de juiste begeleiding en therapie. En daar komt dit project in beeld!

Het project wordt uitgevoerd met de Afasie Vereniging Nederland (AVN) (= trekker van het project); Vereniging Cerebraal (Cerebraal), De Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en de Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland (SHON)