Meningokokken W t/m juli

In 2019 zijn er tot en met juli 32 mensen ziek geworden door meningokokken W. 6 daarvan zijn overleden. Dit betekent een afname ten opzichte van 2018. In 2018 waren er van januari tot en met juli 70 ziektegevallen. 

Het aantal ziektegevallen van meningokokken W in 2019 is 7, in juli 3. Dit brengt het totaal aantal ziektegevallen van januari tot en met juli 2019 op 42. Hiervan zijn 6 patiënten overleden. Geen van het totaal aantal zieken was in de leeftijdscohorten die sinds 2018 in aanmerking zijn gekomen voor vaccinatie tegen meningokokken ACWY.

Het totaal aantal patiënten van januari tot en met juli 2018 was 70.

De cijfers van augustus zijn nog niet bekend gemaakt. Wel is bij de NMS bekend dat in elk patiënt 1 in augustus is overleden door meningokokken W.

Het risico op overlijden was tussen 2015 en juli 2019 het hoogst in de leeftijdsgroep 14-24 jaar: 26%. In de groep 5-13 jarigen het laagst: 0%.

Het volledige overzicht en informatie vindt u op de website van het RIVM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in augustus is overleden aan meningokokken W.