Onderzoek premature pasgeborenen met sepsis of meningitis

Nosocomiale sepsis/meningitis is een zeer belangrijke oorzaak van overlijden en stoornissen in de neurologische ontwikkeling en groei van premature pasgeborenen, die geboren zijn na een zwangerschapsduur korter dan 32 weken en/of een geboortegewicht hebben van minder dan 1500 gram . Vroegtijdig aantonen van neonatale sepsis/meningitis en adequate gerichte behandeling van sepsis/meningitis kan de korte en lange-termijn uitkomst aanzienlijk verbeteren.

Bij de VU wordt de komende vier jaar een onderzoek uitgevoerd waaraan 400 premature pasgeborenen met verdenking van sepsis en/of meningitis gaan deelnemen.

Volledige artikel op http://www.vumc.nl/afdelingen/KIDS/onderzoek/Sepsis/prematuur