God’s humour, my life after encephalitis

www.mylifeafterencephalitis.nl , Een prachtige website over een binnenkort te verschijnen boek getiteld: God’s Humour, my life after encephalitis van Marius van Welie uit Den Haag. Het boek verschijnt eind februari in het Engels, medio maart in het Nederlands.