Voorlopig geen meningokokken B vaccin in het RVP

Een teleurstellend maar ook wel begrijpelijk besluit van de Gezondheidsraad (GR) : ze adviseert het huidige vaccin tegen meningokokken B op dit moment niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Uitzondering zijn verschillende medische risicogroepen, die dit vaccin wel aangeboden krijgen. Wel vindt de GR dat iedereen van dit vaccin zou moeten weten en zelf de keuze moet kunnen maken of wel of niet te vaccineren.

De argumenten van de GR: zeer weinig ziektegevallen, onduidelijkheid over de werkelijke effectiviteit van vaccinatie, geen groepsbescherming door de vaccinatie, hoge kosten en relatief veel tijdelijke bijwerkingen bij jonge kinderen.

WHO: versla meningitis voor 2030 

We begrijpen de rationele argumenten voor dit teleurstellende besluit, een besluit dat lijnrecht tegenover het WHO initiatief: 'Versla meningitis voor 2030' (defeating meningitis by 2030). Aan éen onderdeel op de roadmap van dit initiatief werkt de Gezondheidsraad met dit besluit dus niet mee 'Reductie van ziektegevallen die door vaccinatie is te voorkomen met 50% minder ziektegevallen en 70% minder overlijdens'.

Goed dat de Gezondheidsraad vindt dat iedereen moet weten dat dit vaccin er is. Wij zijn benieuwd hoe dit bewerkstelligd wordt. We hopen dat de eigen keuze alleen over het vaccin gaat en niet over de kosten die idealiter via het RVP zouden moeten verlopen - daar zegt de GR niets over. We vrezen dat dat ijdele hoop is.

Lees het artikel op de website van de Gezondheidraad