Prijs voor proefschrift

Op 14 juni 2011 kreeg Matthijs Brouwer, neuroloog op het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, de AMC Excellent Thesis Award voor zijn proefschrift “Bacterial meningitis in adults: clinical characteristics, risk factors and adjunctive treatment”. Brouwer promoveerde in september 2010 op bacteriële meningitis bij volwassenen aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn promotieonderzoek verzamelde hij van een grote groep meningitispatiënten in Nederland gegevens over hun ziektegeschiedenis en DNA. Uit het onderzoek bleek dat specifieke erfelijke kenmerken van de patient de kans om te overlijden of restverschijnselen over te houden na meningitis sterk beïnvloeden. Met experimenteel onderzoek van onder andere hersenvocht werd aangetoond dat het eiwit complement factor 5 een cruciale rol speelt in de ontstekingsreactie bij bacteriële meningitis. Het blokkeren van dit eiwit zorgde er bij muizen met bacteriële meningitis voor dat geen enkele muis meer stierf, terwijl 35% van de muizen  die een nepmedicijn (placebo) kreeg overleed. De volgende stap op weg naar een verbetering van de behandeling van bacteriële meningitis is om dit medicijn ook bij mensen te testen. Er bestaat al een medicijn wat complement factor 5 blokkeert, waarmee Brouwer en zijn collega’s in het AMC de komende jaren hopen een patiëntenonderzoek op te gaan zetten. De prijs voor het proefschrift onderstreept het belang van het bacteriële meningitis onderzoek, wat alleen mogelijk is geweest doordat zoveel patiënten in Nederland hebben deelgenomen. AMC website