Besluit Wob-verzoek over meningokkoken W

  • image

Op 14 maart 2019 zijn documenten van de overheid over meningokokken type W deels openbaar gemaakt. Dit is gebeurd door een besluit van de minster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Het betreft nota's van VWS en het RIVM,  over onder andere besluitvorming rondom meningokokken W vaccinaties voor doelgroepen (niet de vaccinatie binnen het reguliere Rijksvaccinatieprogramma) en de kosten van de vaccinatie voor doelgroepen.