Overleg Europese samenwerking

Actueel19  De voorzitter van de NMS heeft overleg gevoerd met de coördinator van de Confederatie van meningitisorganisaties in Engeland (tegens chief executive van de Meningitis Research Foundation) en de voorzitter van de Deense meningitis organisatie over samenwerking binnen Europa èn over een internationaal congres op 20 en 21 september in Aken. http://www.meningitis-sepsis.eu

Een inspirerend overleg wat hopelijk de start is van meer bekendheid over meningitis/sepsis en de preventiemogelijkheden op europees niveau. Wij vinden deze stap erg belangrijk. Bundeling van krachten kan bijvoorbeeld een positieve invloed hebben op de keuze voor opname van vaccins tegen meningitis in het Rijksvaccinatieprogramma maar ook op het gebied van nationale voorlichting over symptomen van meningitis/sepsis.
Tijdens het overleg is ook gesproken over kennisdeling op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en op het gebied gevolgen van meningitis/sepsis en mogelijke therapieën. Bekend is dat er diverse landen onderzoek doen naar meningitis/sepsis, veelal in internationaal verband. Ook bekend is dat niet alle belanghebbenden op de hoogte zijn van onderzoeken, waardoor kansen gemist worden op het gebied van herkenning en behandeling van gevolgen. Door een intensievere samenwerking en kennisdeling hopen we deze lacune op te heffen.