Reactie NMS op advies gezondheidsraad over meningokokkenvaccinaties

  • image

Reactie op het advies van de Gezondheidsraad van 19/12/2018 over vaccinatie tegen meningokokken in het Rijksvaccinatieprogramma.

Op 19 december heeft de Gezondheidsraad een advies aan de overheid uitgebracht over vaccinaties tegen meningokokken.

Meningokokken W

De Gezondheidsraad adviseert om het Rijksvaccinatieprogramma uit te breiden met een vaccinatie tegen meningokokken W voor 14-jarigen, als vervolg op de de tijdelijke maatregel om vanaf oktober 2018 18-jarigen te vaccineren en in 2018 15-18 jarigen. Meningokokken W vaccinatie is verkrijgbaar in een combinatievaccin met A, C en Y.

Meningokokken B

Achtergrondinformatie over meningokokken B vaccinatie in andere landen.

De Gezondheidsraad adviseert om geen vaccin tegen meningokokken B niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma op basis van de volgende argumenten:

  • De werkzaamheid van het meningokokken B vaccin is nog onduidelijk.
  • Het aantal gevallen (de incidentie) van meningokokken B ziekte in Nederland is erg laag.
  • Het meningokokken B vaccin geeft vaak hoge koorts en daardoor ziekenhuisopnames als bijwerking.

Reactie NMS

Meningokoken W: De NMS is opgelucht dat het meningokokken W vaccin blijvend wordt aangeboden aan 14-jarigen, gezien het nog steeds grote aantal ziektegevallen, waarvan relatief veel met dodelijke afloop.

Meningokokken B: De NMS is teleurgesteld over het negatieve advies voor het vaccin tegen meningokokken B. Over de genoemde argumenten merkt de NMS het volgende op:

  • Resultaten uit omliggende landen (Engeland, Duitsland, Spanje, Litouwen, Italië) over Bexsero zijn positief en vaccinatie is al opgenomen in het vaccinatieprogramma van de betreffende landen, of wordt aanbevolen. De werkzaamheid van het vaccom ligt tussen de 62%-86% en er zijn geen veiligheidsissues.
  • De hoge koorts wordt vooral gezien wanneer het vaccin tegelijkertijd met andere vaccins wordt gegeven. Wordt het separaat gegeven, dan is de koorts vergelijkbaar met die van andere vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma.
  • Incidentie - het aantal ziektegevallen - van meningokokken B in Nederland is momenteel laag in Nederland. De NMS begrijpt dat de kosten van vaccinatie van alle zuigelingen erg hoog zijn en wellicht niet in verhouding met de gezondheidswinst: het aantal te voorkomen aantal ziektegevallen. Echter, de ernst, hevigheid, publieke onrust en levenslange gevolgen van deze vermijdbare vorm van meningokokkenziekte voor zowel de patiënt als zijn omgeving, zijn wat de NMS betreft een belangrijke overweging om vaccinatie wel aan te bieden vanuit de overheid.

 

Achtergrondinformatie over meningokokken B vaccinatie in andere landen.