Engels onderzoek pneumokokken vaccinatie

Ook Engelse onderzoekers hebben gekeken naar het effect van pneumokokkenvaccinatie op het dragerschap van pneumokokken die niet in het vaccin zitten. Het onderzoek is uitgevoerd met het vaccin waarin 7 pneumokokkenserotypen zitten.

Hun conclusie: na vaccinatie nam het dragerschap van pneumokokkentypen die in het vaccin zitten af. Het dragerschap van niet vaccintypen pneumokokken nam toe.

Meestal waren de nieuwe serotypen minder invasief dan de serotypen die door vaccinatie verdwenen. Hierdoor kregen minder kinderen invasieve pneumokokkenziekte. Echter, drie er zijn drie serotypen die niet in het vaccin zaten tevoorschijn, die een groot ziekmakend vermogen zouden kunnen hebben.

Het volledige (Engelstalige) artikel