Corona en meningokokken B

  • image

De corona maatregelen hebben ook invloed gehad op het voorkomen van meningokokkenziekte in Nederland.

Dit is goed zichtbaar in het lagere aantal ziektegevallen door meningokokken B vanaf 2020 tot en met april dit jaar.

 


 

De afgelopen 14 maanden stonden in het teken van afstand houden, handen wassen, in je elleboog hoesten/niezen, zoveel mogelijk thuisblijven en verschillende andere maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Dat de corona maatregelen ook hun weerslag hebben gehad op de verspreiding van meningokokken B in Nederland is inmiddels duidelijk. De cijfers:

Totaal aantal ziektegevallen per maand van de eerste vier maanden van 2019, 2020, 2021

Aantal ziektegevallen in 2018, 2019 en 2020

menB alle leeftijden 2018 2019 2020

Getallen beschikbaar gesteld door het Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, AMC, Amsterdam, vooruitlopend op jaarverslag 2020 dat later dit jaar gepubliceerd wordt. 

Beeld bovenaan bericht ter illustratie: grafische weergave van meningokokken.
Bron www.unsplash.com / CDC