Kinderen in Japan overleden na meningitisvaccinaties

In Japan zijn 4 kinderen overleden binnen enkele dagen nadat zij gevaccineerd waren tegen pneumokkoken en Hib meningitis. Het is niet duidelijk of de vaccinaties verband houden met de doodsoorzaken.

In Japan zijn inmiddels ruim anderhalf miljoen kinderen gevaccineerd met de vaccins van Aventis (ActHIB) en Pfizer (pneumokokken). Japan is uit voorzorg gestopt met de toediening van meningitisvaccins. Onderzocht wordt of er verband is tussen de vaccinaties en het overlijden van de kinderen.

In Nederland zijn in 2010 een aantal kinderen na vaccinatie met het Pfizer vaccin overleden. Onderzoek wees uit dat er geen verband was tussen het vaccin en de doodsoorzaken.

Persbericht Reuter
Persbericht Het Nieuwsblad (België) bericht