Missie, visie & doelstellingen

Missie

Inzetten op goede informatie, zorg en volledige participatie in de maatschappij voor mensen die geconfronteerd worden met meningitis/encefalitis/sepsis.

Visie

Patiënten hebben het recht om volwaardig te participeren in de maatschappij, ongeacht de gevolgen van meningitis/encefalitis/sepsis.
Iedereen moet kunnen beschikken over onafhankelijke en betrouwbare informatie over meningitis, encefalitis, sepsis

Doelstellingen

Het hoofddoel van de NMS is: het elimineren van meningitis. Dit doel is niet realistisch, meningitis zal altijd blijven bestaan gezien de veelheid aan ziekteverwekkers. Daarom hebben we subdoelen.

Informatievoorziening

Informatie over de doorgemaakte ziekte, mogelijke gevolgen, behandeling en preventie voor zowel de patient als zijn directe omgeving.

Luisterend oor en lotgenotencontacten

Ondersteuning van (ex-)meningitis/sepsis patiënten en hun familie in hun zoektocht naar informatie, herkenning en erkenning van hun ziekte en de eventuele gevolgen.

Voorlichting

Bekendheid geven aan de ziekte en de ziekteverschijnselen, om snelle herkenning te bevorderen.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging van patiënten richting overheid, medici, werkgevers en anderen.

Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ter voorkoming van meningitis/sepsis, medicatie en onderzoek naar de gevolgen van deze ziekte en de mogelijkheden voor preventie.

Zie ook: uitgebreide omschrijving doelstellingen in taakomschrijving NMS (PDF)