Hulp gezocht! Wereldmeningitisdag

Wij kunnen nog hulp gebruiken!

Het aanbod van hulp is overweldigend, ontzettend fijn. Wij hebben hierdoor wel de actie iets moeten aanpassen, omdat ons materiaal niet onbeperkt is en er in onze informatie wellicht wat onduidelijkheid was. Zie hieronder hoe u ons kunt helpen. 

Wilt u ons helpen door het aanbieden van informatiepakketten rond wereldmeningitisdag op 24 april?

Hoe werkt het precies?

De NMS vraagt vrijwilligers dit jaar een aantal doelgroepen gerichte informatie aan te bieden, te weten:

 1. kinderdagverblijven
 2. scholen
 3. beroepsopleidingen
 4. HBO's
 5. Universiteiten
 6. Huisartsen 

 

Hoe werkt het?

De NMS heeft informatiemateriaal voor de verschillende doelgroepen samengesteld, dat u kunt aanvragen ter verspreiding onder de genoemde doelgroepen. Er is materiaal voor 'algemeen publiek',  waaronder de zadelhoesjes, voor doelgroep 1-5 en specifiek materiaal voor professionals, doelgroep 6 (huisartsen) waaronder symptomenpennen. Het is NIET de bedoeling dat algemeen publiek informatie ongevraagd bij de huisarts terecht komt. Wil een huisarts/praktijk deze informatie wel, dan sturen wij dit uiteraard graag op verzoek op.
De huisarts is zelf een doelgroep voor onze informatie in het kader van wereldmeningitisdag, zij zullen ook op andere (digitale) wijze geïnformeerd worden.

Wanneer verspreiden?

Tusen 18 en 24 april, uitzonderingen in overleg.

Hoe kunt u helpen?

 • Stuur ons een mail via info@meningitis-stichting.nl 
 • Vermeld de naam/namen van kinderdagverblijf/ven, schoolscholen, beroepsopleiding/en, HBO/'s, universiteit/en en/of huisartsenpraktijk.
 • Bij doelgroep 6: huisartsen geeft u aan - ongeveer - hoeveel huisartsen u kunt bereiken en geeft u de namen van de huisartspraktijk.
 • Voor de doelgroepen 1-5: kdv en onderwijsinstellingen, geeft u aan om welke instellingen het gaat en hoeveel ouders/leerlingen u ongeveer denkt te bereiken.
 • Vermeld uw postadres waar wij het materiaal naar toe kunnen sturen.
 • Wij sturen u voor 16 april informatiepakket op met onder andere symptomenpennen en factsheets*.
 • U biedt dit voor 24 april aan op de door u aangegeven locaties.
 • U stuurt ons een bevestiging dat het materiaal is aangeboden en waar.
 • U maakt waar mogelijk een foto, die wij op onze social media/website kunnen plaatsen. Dit kan van het moment van aanbieden zijn, maar bijvoorbeeld ook van het materiaal bij de locatie waar u het aanbiedt.

*er is onderscheid in het materiaal voor huisartsen en voor 'algemeen publiek'. De pennen zijn onderdeel van het huisartsenpakket en sponsoracties. Door de enthousiaste reacties, sturen wij wel een beperkt aantal mee voor andere doelgroepen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Wilt u meer informatie of heeft u aanvullende vragen? Mail ons dan op info@meningitis-stichting.nl