ANBI en Financieel beheer

Financieel beheer NMS

2023

voorgaande jaren

2022 2021 2020 2019

2018

 

ANBI

Om giften aan goede doelen te kunnen aftrekken voor de belastingen, moet het ontvangende goede doel een ANBI status hebben. De NMS heeft op dit moment een ANBI status.

Naam van onze organisatie

Nederlandse Meningitis Stichting (NMS)

Kamer van Koophandel

41190597

Contactgegevens

Kerkweg 27, 2825 PB  Berkenwoude

Bankgegevens

 • Bank RABO
 • Rekeningnummer NL63RABO 0143 2488 12
 • Naam: van Nederlandse Meningitis Stichting

Doelstelling

Het statutaire hoofddoel van de NMS is: het elimineren van meningitis. Dit doel is niet realistisch, meningitis zal altijd blijven bestaan gezien de veelheid aan ziekteverwekkers. Daarom hebben we een aantal subdoelen:

 • Informatievoorziening
 • Luisterend oor en lotgenotencontacten
 • Voorlichting
 • Belangenbehartiging
 • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.


Het hoofddoel en de subdoelen van de NMS gelden voor meningitis (hersenvliesontsteking), sepsis (bloedvergiftiging) veroorzaakt door verwekkers van hersenvliesontsteking en encefalitis (hersenonststeking).

Beleidsplan

Activiteitenplan

Bestuur

Het NMS bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: mevrouw Wilma Witkamp
 • Secretaris: mevrouw Merel Mootzelaar
 • Penningmeester: de heer Lennart Hartog
 • Bestuurslid: de heer Peter van Peer
 • Bestuurslid: mevrouw Yvonne Pannekoek

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt conform de richtlijnen van de ANBI een vergoeding voor gemaakte kosten voor NMS activiteiten op declaratiebasis.

Activiteitenverslag

Financiële verantwoording

Financieel beheer

Meer informatie over ons financieel beheer.