Jeugddag 14 september gaat niet door!

Helaas gaat de jeugd- en ouderdag op 14 september niet door! Later in het jaar wordt wel een filmpje opgenomen voor de wereldmeningitisdag in 2012 met donateurs en belangstellenden. Hierover volgt binnenkort informatie op de website.