Nog 3 weken

Over precies 3 weken is het wereldmeningitisdag. Help ons een succes te maken van Wereldmeningitisdag 2012. Steun ons op 22 april in Rhenen! Lees meer over onze actie op http://meningitis-stichting.nl/_informatie/bijeenkomsten/wmd_2012.html