Feestelijke aftrap Hersenletselcentra

  • Hc _logo

Op vrijdagmiddag 27 juni werd in Cultuur en Congrescentrum Antropia te Driebergen de feestelijke aftrap gegeven voor de oprichting van meerdere regionale Hersenletselcentra, waarmee de zorg voor mensen met hersenletsel in de chronische fase verbeterd moet worden. inmiddels zijn de eerste Hersenletselcentra actief.

Het project, waarvoor de Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen, de Stichting Hersenletsel Ondersteuning Nederland (SHON) en de Nederlandse Meningitis Stichting subsidie hebben ontvangen van het ministerie van VWS, zet in op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. De Hersenletselcentra kunnen efficiency bevorderen, meer maatwerk bieden, de zorgketen versterken en de inzet van ervaringsdeskundigheid vergroten.

De aanwezige sprekers, waaronder hoogleraar neurorevalidatie Prof. Dr. Gerard Ribbers en drs. Jeroen Kwak, manager zorgconsumenten bij Zorgbelang Brabant, onderstreepten het belang van Hersenletselcentra in de toekomstige (participatie)samenleving. Met een vergrijzende bevolking moet bij zorg rondom NAH – volgens Ribbers komen er ieder uur 15 patienten (jong en oud) bij – van signalering tot en met de chronische fase anders worden georganiseerd. De oprichting van de Hersenletselcentra lijkt volgens Ribbers in die behoefte te voorzien.

Meer informatie: www. hersenletsel.nl