Promotie Gerwin Rodenburg over pneumokkoken

Vandaag promoveert Gerwin Rodenburg aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift getiteld: Pneumococcal conjugate vaccination. Daarin ondermeer aandacht voor het effect van pneumokokken vaccinatie: het vaccin werkt tegen 7 pneumokokkentypen. Maar: in plaats daarvan worden mensen ziek door andere pneumokokkentypen. Dit wordt ‘type replacement’ genoemd. Vanaf dit jaar krijgen de kinderen een vaccin dat beschermt tegen meer (10) ziekteverwekkers. Hopelijk voorkomt dat nieuwe vaccin de verschuiving naar andere pneumkokokkenziekteverwekkers. Ook het aantal prikken wordt besproken in het proefschrift. In Nederland krijgen kinderen 4 doses, onderzoek wijst uit dat 3 voldoende zou zijn.

In de volgende NMS mes+senger komt een samenvatting van het proefschrift.