Geen meningokokken B vaccin in rijksvaccinatieprogramma

  • image

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft besloten om meningokokken B vaccinatie niet in het rijksvaccinatieprogramma op te nemen. Meningokokken ACWY vaccinatie voor kinderen van 14 maanden en 14 jaar blijft gehandhaafd.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om het advies van de Gezondheidsraad van december 2018 over meningokokkenvaccinatie over te nemen.

  • -meningokokken B niet op te nemen in het rijksvaccinatieprogramma.
  • -meningokokken ACWY vaccinatie voor kinderen van 14 maanden en 14 jaar te handhaven in het rijksvaccinatieprogramma.


Blokhuis noemt in zijn brief het belang van het gemakkelijk kunnen vinden van goede informatie over meningokokken B vaccinatie en zegt toe in overleg te gaan met het RIVM over het beter onder de aandacht brengen van deze vaccinatie. 

Uit de kamerbrief over meningokokken ACWY en B vaccinatie: "Mijn besluit gaat over het collectief aanbieden van vaccinatie op populatieniveau. Gezien de ernst van de ziekte begrijp ik tegelijkertijd goed wanneer mensen op individueel niveau een andere afweging maken over het vaccineren van zichzelf of hun kinderen. Het vaccin tegen meningokokken B is op eigen kosten verkrijgbaar via de huisarts of een vaccinatiecentrum (zoals een GGD). Ik vind het belangrijk dat goede informatie hierover makkelijk te vinden is. Informatie voor publiek en professionals over meningokokken B-vaccinatie is al beschikbaar op de website van het RIVM. Informatie voor publiek op https://www.rivm.nl/meningokokken/meningokokken-b-vaccinatie. Informatie voor professionals op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-b-vaccinatie. Ik ga in overleg met het RIVM bekijken hoe we de informatie over meningokokken B-vaccinatie nog beter onder de aandacht kunnen brengen".

De Nederlandse Meningitis Stichting is teleurgesteld over dit besluit. Meningokokkenziekte treft jaarlijks niet alleen patiënten, maar ook hun omgeving. Het heeft grote, vaak levenslange, impact. Door vaccinatie kan een deel van het aantal ziektegevallen door B worden voorkomen en daarmee veel leed.

Wij wensen de staatssecretaris en het RIVM wijsheid toe in het vinden van een manier om iedereen op de hoogte te brengen van mogelijkheid van vaccinatie tegen meningokokken B en mensen zelf de keuze kunnen maken om wel of niet te vaccineren. Zodat mensen, mochten deze ziekte hun treffen, zij nooit zullen hoeven te zeggen 'ik wist niet dat we ons/onze kinderen hier tegen konden beschermen.'

Uiteraard zijn wij bereid de staatssecretaris en het RIVM te ondersteunen in het op de hoogte brengen van de mogelijkheid van vaccinatie tegen meningokokken B.

Link naar de kamerbrief over meningokokken ACWY en B vaccinatie (PDF)

#hetzaljemaargebeuren #meningokokken