Hib vaccins

Haemophilus influenzae type b (Hib)

Tot 1993 kwam Hib meningitis vooral voor bij kinderen onder de vier jaar. Na 1993 is een vaccin tegen Hib opgenomen in het RVP. Hierdoor nam het aantal gevallen af van + 300 naar + 12 per jaar. 

De Hib vaccinatie wordt tegelijkertijd met de DKTP vaccinatie gegeven op de leeftijd van twee, drie en vier maanden.

Sinds 1 maart 2003 wordt het vaccin in één spuit gegeven met de DKTP vaccinatie. Dit is voor de baby’s (en ouders) prettiger, omdat ze hierdoor maar een in plaats van twee prikken krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor werkzaamheid en (eventuele) bijwerkingen. 

De Hib vaccinatie werkt niet tegen andere typen van de Haemophilus bacterie. De laatste jaren vertoond het aantal Hib gevallen van meningitis een iets stijgende lijn. Wat hiervan de reden is, is nog niet precies bekend.