De geschiedenis van het Hib vaccin in derde wereld landen

Op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven wordt onder andere gewerkt aan de overdracht van vaccinproductiekennis. Een mooi voorbeeld is het productieproces van het vaccin tegen Haemophilus influenzae type b. Het RIVM ontwikkelde een doeltreffend en relatief goedkoop proces dat vervolgens is overgedragen aan geïnteresseerde producenten in derdewereld landen. Mede dankzij deze overdracht kunnen wereldwijd veel kinderen beschermd tegen Hib. Dit proces heeft er mede toe bijgedragen dat India een proces heeft kunnen ontwikkelen voor de productie van een vaccin tegen de meningokok serogroep A (menA). MenA veroorzaakt op grote schaal meningitis in met name Afrika.

De wetenschappelijke poster over de geschiedenis van het Hib technologie overdracht proces. Deze poster is gepresenteerd op het 16e European Carbohydrate Symposium – July 3-7, 2011 in Sorrento, Italy.