Novartis vraagt registratie menB vaccin aan in de Verenigde Staten

De Zwitserse farmaceut Novartis heeft voor Bexsero – het vaccin tegen meningokokken B -registratie voor toepassing bij jongeren aangevraagd bij de Amerikaanse ‘Food and Drug Administration’ (FDA)  voor de Verenigde Staten (VS). Het vaccin is wereldwijd al in 34 landen, inclusief Europa, goedgekeurd. In de VS hebben tijdens de recente uitbraken op de Universiteiten Princeton en Santa Barbara (California) al ongeveer 30.000 studenten het vaccin gekregen.

In Nederland is het vaccin nog niet beschikbaar via het rijksvaccinatieprogramma (RVP) of op particuliere basis. De overheid besluit over opname in het RVP.  Dit gebeurt meestal op basis van een advies van de Gezondheidsraad. Het is niet bekend wanneer er een besluit zal worden genomen.

Zie ook het persbericht van Reuters (Engelstalig)