In april 2019 5 ziektegevallen door meningokokken W

Helaas zijn er in april 2019 weer 5 mensen ziek geworden door meningokokken W. Het goede nieuws is dat het aantal jongeren dat zich heeft laten vaccineren tegen meningokokken ACWY is toegenomen van 82 tot 85% Hopelijk is dit % in de volgende update weer hoger.

Vanaf 2015 is er een stijging van het aantal ziektegevallen door meningokokkenziekte W. Voor 2015 waren er jaarlijks ongeveer 4 gevallen per jaar. In april 2019 waren er 5 ziektegevallen te betreuren.

De getallen:

  • 2019 tm april: 29 - 5 overleden
  • 2018: 103 - 22 overleden
  • 2017: 80 - 11 overleden
  • 2016: 50 - 5 overleden
  • 2015: 9 - geen overleden

 

Meningokokkenziekte W komt op alle leeftijden voor. Met name kinderen tot 2 jaar, 14-18 jarigen en ouderen lopen meer risico op meningokkken W. 

Kans op ziekte toegenomen

In 2015 werd 0,1 van de 100.000 mensen mens ziek door de meningokok W. Inmiddels is dit in 2018 ruim 0,6 per 100.00 mensen. Dat wil zeggen dat per 200.000 mensen ongeveer 1,2 persoon ziek wordt. 

Vaccinatie

In 2018 is gestart met vaccinatie tegen meningokokken W via het rijksvaccinatieprogramma. Kinderen van 14 maanden krijgen sinds mei een meningokokken ACWY vaccin. Dit vaccin wordt sinds 2012 al gegeven aan reizigers naar risicolanden en vervangt het meningokkken C vaccin dat babies tot mei 2018 kregen met 14 maanden. Vanaf oktober 2018 kregen 13-14 jarigen het meningokokken ACWY vaccin aangeboden via een landelijke vaccinatiecampagne. 

Het aantal jongeren dat zich heeft laten vaccineren is toegenomen: landelijk liet gemiddeld 87% van de jongeren zich tot mei vaccineren (tot april was dit nog 82%). In Drenthe was de hoogste opkomst met 92% van de opgeroepen jongeren zich vaccineren. In Amsterdam de laagste met 77%.

De Nederlandse Meningitis Stichting is blij dat de landelijke opkomst hoger is geworden ten opzichte van vorige maand, maar betreurt nog steeds de relatief lage opkomst. Want hoe meer jongeren zich laten vaccineren, hoe kleiner de kans op ziekte, voor de jongere zelf èn voor zijn omgeving.

29% van de ziektegevallen tussen 14-24 jaar overlijdt

Voor jongeren tussen de 14-24 jaar is het risico op overlijden door meningokokken W aanmerkelijk hoger dan in andere leeftijdsgroepen: 29%. Onder kinderen jonger dan 5 jaar is dit bijvoorbeeld 10%. Die 10% is in lijn met het overlijdenspercentage van andere meningokokken zoals groep B, C of Y.

Meer informatie over de toename van meningokokkenziekte inclusief verschillende grafieken vindt u op www.rivm.nl