Meningitisbehandeling sterk verbeterd

Op 12 april promoveert Sebastiaan Heckenberg op zijn proefschrift ‘Bacterial meningitis in adults: host and pathogen factors, treatment and outcome’ aan de Universiteit van Amsterdam. Uit zijn onderzoek blijkt dat de prognose van patiënten met pneumokokkenmeningitis duidelijk is verbeterd sinds de invoering van dexamethason.

Dexametason

Heckenberg vergeleek gegevens van twee groepen met elkaar, voor- en nadat de behandeling met dexamethason werd ingevoerd. De prognose van patiënten met pneumokokkenmeningitis is duidelijk verbeterd door de behandeling met dexamethason. Voor patiënten met meningokokkenmeningitis waren er geen nadelige gevolgen van de behandeling.

Gehoorverlies

In zijn onderzoek toont Heckenberg aan dat patiënten met een genafwijking in het rs17611-gen een slechtere prognose hebben met betrekking tot gehoorverlies bij pneumokokenmeningitis.

Meningokokken

Een mutatie in het lpxL1-gen lokt een minder hevige immuunrespons uit en activeert het stollingssysteem minder.

Bron: Universiteit van Amsterdam