Tante Lenie zoekt gezinnen!

Tante Lenie zoekt gezinnen!
Stichting Tante Lenie organiseert al 15 jaar bijzondere gezinsweken voor gezinnen met een ernstig of langdurig ziek kind tussen de 4 en 16 jaar.

Ook dit jaar staan er 5 weken op de planning waarvoor gezinnen aangemeld kunnen worden.

De aanmeldingen vanuit de ziekenhuizen blijven een beetje achter en we zijn op zoek naar andere ingangen om contact te krijgen met deze gezinnen.

Neem eens een kijkje op de website van tante Lenie zodat u een beeld krijgt van hetgeen wij doen! Al meer dan 300 gezinnen zijn met ons mee geweest en hebben daar alles even kunnen loslaten, kunnen ontspannen, en even kunnen zijn wie ze zijn. Aandacht, samenzijn en verbondenheid zijn speerpunten die tijdens onze gezinsweken centraal staan.

https://www.stichtingtantelenie.nl