Eerste dag CoMO conferentie

Twee NMS vertegenwoordigers, Yvonne Pannekoek en Wilma Witkamp, nemen deel aan de 3-daagse wereldwijde conferentie van CoMO (Confederation of Meningitis Organisations) in Parijs. De conferentie is op vrijdag 30 september gestart met een receptie.
Op zaterdagochtend half 9 begint de conferentie met een introductie van de deelnemers: 46 mensen van 22 organisaties uit 18 landen vertellen waarom zij in Parijs zijn. Stuk voor stuk indrukwekkende en emotionele verhalen van mensen die geconfronteerd zijn met meningitis/sepsis. De organisaties zijn erg verschillend, van klein (2 leden) tot groot (> 1000 leden). Maar allemaal met hetzelfde doel: aandacht vestigen op meningitis/sepsis en de vreselijke gevolgen.

Na de introductie geeft de president van de CoMO, Bruce Langoulant (Australië) een overzicht van waar de CoMO staat sinds de oprichting in 2004. 24 organisaties zijn lid en zowel farmaceuten als overheden zien de CoMO als gesprekspartner met name op het gebied van preventie van meningitis/sepsis. Er is een Scienific Advisory in het leven geroepen en CoMO overlegt met de WHO over meningitisvaccinaties in een aanbeveling voor alle kindervaccinaties.

Het middagprogramma wordt gevuld door professionals uit verschillende delen van de wereld (Spanje, Engeland, Frankrijk, Korea en de Phillippijnen). Zij geven een overzicht van het voorkomen van meningitis/sepsis en de stand van zaken op het gebied van vaccins wereldwijd. Er blijkt nogal verschil te zijn in welke vaccinaties waar worden gegeven. Nederland komt er goed af met Hib, menC en pneumokokken vaccinaties in het programma!

Met deze informatie gaan de deelnemers vervolgens in discussie met hun regiopartners. Nederland valt in de regio Europa/Afrika. Tijdens de discussie komen onderwerpen als: hoe te communiceren met elkaar en hoe wisselen we informatie en ervaringen uit (met een electronische nieuwsbrief), waar en wanneer organiseren we een regionale bijeenkomst, zijn er andere Europese landen die wellicht deel uit kunnen gaan maken van de CoMO, kunnen we in overleg met het Europese Centre voor Disease Control over de epidemiologie van meningitis/sepsis.

Rond 19.00 uur is het programma voor deze dag afgelopen. Rest ons nog een diner waar het grootse onderwerp van gesprek ongetwijfeld weer meningitis/sepsis zal zijn.

Einde van dag 1!