Bacteriële meningitis, de laatste cijfers van het referentielaboratorium

Dat de coronamaatregelen ook het aantal ziektegevallen door Haemophilus influenzae, meningokokken en pneumokokken lieten dalen blijkt wel uit de actuele cijfers van het Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis in Amsterdam.

De 3 meest voorkomende verwekkers van bacteriële meningitis in Nederland zijn Haemophilus influenzae, meningokokken, pneumokokken.

Hieronder de cijfers van het Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis tot oktober 2021. Het aantal meldingen van alle 3 de verwekkers is gedaald vanaf vorig jaar. Met name het aantal meningokokken valt op; tot en met september 2019 131, 2020 61 en 2021 26 meldingen. In 2021 een daling van ongeveer 80% ten opzichte van 2019.

Het meest actuele overzicht vind je op de website van het Referentielab (link naar reflab, scroll naar actuele cijfers). Deze cijfers worden maandelijks bijgewerkt. Daar vind je ook de jaarverslagen tot en met 2020 met detail informatie.

Hieronder zie je per verwekker de maandcijfers, de maandcijfers tot en met september (sub 1) en het totaal aantal ziektegevallen per jaar. Let op: 2021 loopt tot en met september!