Mart; het boek

Juli 2023

25 januari 1997, ruim 26 jaar geleden verandert het leven van ons gezin in een hel.
Mart was net 5 jaar en 19 dagen oud. 

In een rotvaart, per ambulance, in de nacht naar het ziekenhuis en in de ochtend rond 12 uur overleed Mart aan deze vreselijke ziekte.

Het zwarte gat dat volgt is zo bizar, iedereen die dit meegemaakt heeft, herkent deze nachtmerrie.

Inmiddels ben ik 26 jaar verder. In die tijd ben ik uit een diep dal gekropen, alles stapje voor stapje. 
De hevige pijn van het verlies veranderde na lange tijd in een wat draaglijker pijn.

Het was een lange weg, waarin ik veranderd ben vergeleken met mijn leven voor Mart's overlijden.
De lach kwam terug en ik kan weer genieten, maar in mijn hart gaat Mart altijd met mij mee.

Cor Langenkamp

________________________________________________________________________

Uit het boek 'Mart'

Ik sluit mijn ogen om te gaan slapen en bijna direct hoor ik wat op de gang, of is het verbeelding……………..

Weer hoor ik wat, of toch niet? Ik spits mijn oren, geen geklater op het toilet, geen voetstapjes van kinderen die weer naar bed gaan. Toch verbeelding? De onrust wordt groter, er klopt iets niet, het is niet de hond en ook niet één van de meisjes.

Ik schiet overeind en spring uit bed (dit alles speelt zich af binnen enkele seconden) en loop de gang op.

Daar staat Mart in de deuropening van onze slaapkamer. In een flits zie ik een oud mannetje staan (vol wijsheid maar stervende, de schok is groot). Gelijk na die flits begin ik te handelen en loop op hem af. Hij steunt met de armpjes wijd tegen het deurkozijn om in balans te blijven. Ik kijk in waterige oogjes die, naar het lijkt, mij niet zien.

(Passage uit 'Mart')

13-03-2019 - Na het overlijden van zijn zoon Mart (5 jaar) door meningokkoken B schreef Cor het boek Mart. Download het boek 'Mart'.

__________________________________

In februari 2018 schreef Cor Langenkamp onderstaande brief, naar naar aanleiding van het debat over onder andere meningokokken vaccins:

Februari 2019

Geacht kabinet,

Het is nog steeds de dag van gister nu 22 jaar geleden 25 januari 1997.

Nu in 2019 gaat u debatteren over het wel of niet vaccineren tegen o.a. meningokokken.

Ik, als vader die zijn 5 jarig zoontje verloor aan deze vreselijke ziekte, vraagt zich nu af hoe het in godsnaam mogelijk is om hierover nog te debatteren.

De impact is enorm en divers, van restverschijnselen tot en met overlijden, dit is niet te bevatten voor naasten en patiënten zelf.

Ik ben destijds Mart verloren in een paar uur na de diagnose, Mart liet een totaal ontredderde moeder, vader en zijn zusjes van 7 en 10 na.

Ook klasgenootjes van Mart's leeftijd en de school waren ontroostbaar.

Beste kamerleden laat dit niet nogmaals gebeuren het leed is niet te overzien.

Ik hoop op een wijs besluit.

Cor Langenkamp

 

vader van Mart Langenkamp

 

Maastricht