Financieel beheer 2023

Financieel beheer Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) 2023

 

Het beheer van de financiën van de NMS is belegd bij de penningmeester. De penningmeester stemt de betalingen af met de voorzitter en legt jaarlijks verantwoording af aan het volledige bestuur over de financiële huishouding.

Saldo aanvang boekjaar 2023

Het saldo van de NMS is bij aanvang van het boekjaar 2018 € 37.554,71.

Begroting 2023

 

Inkomsten                            Begroot  
Donateurs                           € 500,00 
Subsidie                              € 0,00 
Giften                                   € 1.000,00
Eigen vermogen                 € 5.000,00
Verkoop                               € 0,00
                                              € 6.500,00
Uitgaven                                Begroot
Instandhouding                   € 750,00
Voorlichting                         € 500,00 
1 op 1 lotgenotencontact  € 4.250,00
Website en informatie        € 500,00
Onkostenvergoedingen      € 250,00 
CoMo                                     € 0,00
Onderzoek en proefschrift € 250,00
Onvoorzien                           € 0,00
                                               € 6.500,00

 

Onkostenvergoeding

  • De bestuursleden en vrijwilligers worden op basis van onkostenvergoeding gecompenseerd.
  • Onkosten dienen voorzien te worden van aanschaf bonnetjes of direct vanaf de NMS bankrekening betaald te worden. 

Werving van gelden

De NMS heeft een eigen vermogen dat aangewend kan worden voor het bekostigen van de activiteiten van de stichting. Aangezien dit eigen vermogen niet toereikend is voor de ambitie van de stichting voor de komende jaren moeten we externe financiering vinden.

De werving van gelden zal via de volgende kanalen verlopen:

  • Donateurs- en vriendenwerving
  • Overigen (giften, aanschrijven van fondsen, sponsoracties van derden).