Financieel beheer NMS 2020

Financieel beheer Nederlandse Meningitis Stichting (NMS)

Het beheer van de financiën van de NMS is belegd bij de penningmeester. De penningmeester stemt de betalingen af met de voorzitter en legt jaarlijks verantwoording af aan het volledige bestuur over de financiële huishouding.

Saldo aanvang boekjaar 2023

Het startkapitaal van de 'NMS 2.0' in 2019 vloeit voort uit de Nederlands Meningitis Stichting waar vanuit de 'NMS 2.0' is doorgegaan in 2018. Het saldo van de 'NMS 2.0' is bij aanvang van het boekjaar 2023 € 37.554,71.

Begroting 2023     

Inkomsten                            Begroot  
Donateurs                           € 500,00 
Subsidie                              € 0,00 
Giften                                   € 1.000,00
Eigen vermogen                 € 5.000,00
Verkoop                               € 0,00
                                              € 6.500,00
Uitgaven                                Begroot
Instandhouding                   € 750,00
Voorlichting                         € 500,00 
1 op 1 lotgenotencontact  € 4.250,00
Website en informatie        € 500,00
Onkostenvergoedingen      € 250,00 
CoMo                                     € 0,00
Onderzoek en proefschrift € 250,00
Onvoorzien                           € 0,00
                                               € 6.500,00

 

Onkostenvergoeding

  • De bestuursleden en vrijwilligers worden op basis van onkostenvergoeding gecompenseerd.
  • Onkosten dienen voorzien te worden van aanschafbonnetjes of direct vanaf de NMS bankrekening betaald te worden.

Werving van gelden

De NMS heeft een eigen vermogen dankzij giften en donateurs. Dit vermogen wordt aangewend voor het bekostigen van activiteiten en kosten. 

De werving van gelden verloopt via de volgende kanalen:

  • Donateurs- en vriendenwerving
  • Overigen (giften, aanschrijven van fondsen, sponsoracties van derden).