Wereldmeningitisdag

Op deze dag vragen we wereldwijd aandacht voor meningitis en sepsis. Omdat wij het belangrijk vinden dat zoveel mensen deze ziekte en vooral de symptomen ervan kennen.