Financieel beheer 2021

Financieel beheer NMS 2021                

Financieel beheer Nederlandse Meningitis Stichting (NMS)

Het beheer van de financiën van de NMS is belegd bij de penningmeester. De penningmeester stemt de betalingen af met de voorzitter en legt jaarlijks verantwoording af aan het volledige bestuur over de financiële huishouding.

Saldo 1-1-2021                          €  53.213,47
Saldo 31-12-2021                      €  41.591,27                                                                

Resultaat 2021                         €  11.622,20-                                                                           

In het boekjaar 2021 heeft de NMS  €  1.369,71 inkomsten ontvangen.
In het boekjaar 2021 heeft de NMS €  12.991,91 uitgaven gehad.
Dit resulteert in een afname van het NMS vermogen met €  11.622,20                           

De inkomsten zijn te verdelen in 7 giften en 8 donateurs, er is in 2021 geen subsidie ontvangen
Naast de giften en donateurs is er een bijdrage van de Confedered Menigitis Organisation ontvangen en is er 1 boek verkocht tegen kostprijs.                                                                

De uitgaven zijn te verdelen in kosten voor het onderhouden van onze digitale communicatie kanalen; website/mailserver/webbeheer & bestuurskosten (bankkosten, kantoormateriaal en verzekeringen). Verder is er een terugbetaling van ontvangen subsidie in 2020 verricht.          

Begroting vs realisatie 2021

Inkomsten

Begroot

Realisatie

Uitgaven

Begroot

Realisatie

Donateurs

200

232,50

Instandhouding

2000

444,46

Subsidie

0

0

Voorlichting

200

585,35

Giften

200

827,00

1 op 1 lotgenotencontact

100

0

Vriendenloterij

50

0

Website en informatie

500

487,10

Eigen vermogen

4050

11.622,20

Onkostenvergoedingen

200

0

Verkoop

0

24,08

Onderzoek en proefschrift

500

0

CoMo

0

286,13

Onvoorzien

1000

11.475,00

 

 

 

 

 

 

 

4500

12.991,91

 

4500

12.991,91


Onkostenvergoeding

De bestuursleden en vrijwilligers worden op basis van onkostenvergoeding gecompenseerd. Onkosten dienen voorzien te worden van aanschafbonnetjes of direct vanaf de NMS bankrekening betaald te worden.                                                                                                              

Werving van gelden

De NMS heeft een eigen vermogen dankzij giften en donateurs. Dit vermogen wordt aangewend voor het bekostigen van activiteiten en instandhouding van de stichting.

De werving van gelden verloopt via de volgende kanalen:
Donateurswerving, giften, aanschrijven van fondsen & sponsoracties van derden.

 

Begroting 2022

Inkomsten

Begroot

Realisatie

Uitgaven

Begroot

Realisatie

Donateurs

200

 

Instandhouding

500

 

Subsidie

0

 

Voorlichting

500

 

Giften

200

 

1 op 1 lotgenotencontact

250

 

Eigen vermogen

2300

 

Website en informatie

750

 

Verkoop

0

 

Onkostenvergoedingen

200

 

CoMo

0

 

Onderzoek en proefschrift

500

 

 

 

 

Onvoorzien

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

 

 

2700