Internationaal

Internationaal: CoMO

De NMS is lid van de internationale Confederatie van Meningitis Organisaties (CoMO) samen met meer dan 50 andere meningitis organisaties wereldwijd. CoMO houdt zich wereldwijd bezig met aandacht voor meningitis/sepsis, symptomen, behandeling en preventie. CoMO's motto is 'iedereen moet de mogelijkheid hebben om beschermd te worden tegen meningitis'.

CoMO werkt samen met de WHO in het kader van de roadmap 'Defeat meningitis by 2030'. Doel van deze roadmap om alle vormen van meningitis die te voorkómen zijn ook daadwerkelijk voorkómen te hebben voor in 2030. Ook Nederland heeft zich als WHO-lid aan dit streven gecomitteerd.

Wereldmeningitisdag (WMD)

Jaarlijks vindt op 5 oktober de wereldmeningitisdag plaats. In diverse landen wordt dan extra aandacht besteed aan meningitis/sepsis door middel van verschillende activiteiten.