Diagnose en behandeling hersenvliesontsteking

Bij vermoeden (zie: symptomen) van meningitis is het in ieder geval van groot belang om zo snel mogelijk de huisarts of een andere professional te raadplegen!

Ruggenprik

De diagnose meningitis wordt vastgesteld in het ziekenhuis. Via een lumbaalpunctie (ruggenprik) neemt de arts hersenvocht (liquor) af.

Hersenvocht

Spinal De hersenvliezen omvatten de hersenen en het ruggenmerg. Tussen de vliezen in zit het hersenvocht. Onderin de rug is geen ruggenmerg meer en lopen weinig zenuwen. Wel zit er een soort ‘zakje’ met hersenvocht. Hieruit wordt hersenvocht afgenomen. 

Onderzoek

Door onderzoek van het hersenvocht kan bepaald worden of er sprake is van meningitis en zo ja, of het om een bacteriële <link naar behandeling bacteriële meningitis> of een virale <link naar behandeling virale meningitis> vorm gaat. Tevens kan in veel gevallen de verwekker vastgesteld worden.
Daarnaast is ook het klinisch beeld belangrijk; heeft de patiënt symptomen <link naar symptomen> en zo ja welke?

Behandeling en verloop