Algemene voorwaarden

V1 24 juli 2018

Inleiding

De Nederlandse Meningitis Stichting is een patiëntenorganisatie voor personen, hun naasten en voor professials, die te maken hebben (gehad) met meningitis/sepsis/encefalitis.

Website

Deze website is eigendom van de Nederlandse Meningitis Stichting (NMS). De website is gemaakt door Zaaks! (www.zaaks.nl). Iedereen die gebruikt maakt van deze website of infomratie van de Nederlandse Meningitis Stichting - voor welk doel dan ook - stemt in met de onderstaande bepalingen en voorwaarden.

Zaaks!

Zaaks! en de NMS verbinden zich om storingen aan deze website zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele gebreken zo snel mogelijk te verhelpen. Voor de levering van diensten vertrouwt Zaaks! op derde partijen, zoals hosting- en betalingsproviders, en de interfaces (API) van sociale netwerken. De NMS en Zaaks! zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en haar informatie. Bijvoorbeeld verlies van gegevens of schade aan apparatuur of programma's.

Gebruik website

Derden kunnen informatie lezen, kopiëren en gebruikmaken van invulformulieren. Zij kunnen geen informatie toevoegen of uploaden. Alleen de NMS (inhoudelijk) en Zaaks! (technisch) kunnen de website wijzigen. 

Inhoud van derden verwijderen

De NMS behoudt zich het recht voor ongepaste of auteursrechtelijk beschermde informatie die gebruikers op de website iwllen plaatsen, niet of deels te plaatsen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vorm van schadevergoeding te betalen.

Auteursrechten

De NMS respecteert, naar beste vermogen, de rechten op beeld, teksten, illustratie, ander grafisch materiaal en zal waar nodig en mogelijk de bron vermelden.

Indien de NMS voor een derde auteursrechtelijk materiaal uploadt, dan dient de persoon in kwestie te garanderen dat het auteursrecht van deze materialen wordt gerespecteerd en vrijwaart de NMS voor aanspraken op auteursrechten voor deze materialen van derden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de berichtgeving over een donateursactie of beeld bij ervaringsverhalen.

Transactiekosten

Pay.nl en Geef.nl behandelen de transacties met betrekking tot donaties en giften die via deze website worden verricht. Pay.nl en Geef.nl brengen daarvoor transactiekosten in rekening. Deze zijn verrekend in het donatiebedrag van EUR 25.50. De Nederlandse Meningitis Stichting en Zaaks! zijn niet aansprakelijk voor de diensten van Pay.nl en/of Geef.nl.

Persoonlijke gegevens

Alle gegevens in de elektronische correspondentie binnen de NMS website die een natuurlijke persoon identificeren ("persoonsgegevens") worden met de grootste zorg behandeld door de NMS en Zaaks! Onze Privacyverklaring is altijd van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Cookies

Informatie over het gebruik van cookies vindt u ook in onze privacyverklaring

Taal

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.