Meningokokken B vaccins

In Nederland is sinds 2013 één vaccin tegen meningokokken B geregistreerd: Bexsero.  Een ander meningokokken B vaccin, Trumenba (voor kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen) is geregistreerd maar niet beschikbaar in Nederland. Bexsero is niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, zoals dat bij bijvoorbeeld meningokokken ACWY wel het geval is.

Basisinformatie

 • Bexsero is een eiwitvaccin dat bescherming biedt tegen vier eiwitten die voorkomen op de oppervlakte van cellen van de meningokok (Neisseria meningitidis). Het is geschikt voor baby's vanaf 8 weken, kinderen en volwassenen. Het vaccin biedt bescherming na vaccinatie tegen naar verwachting 80% van de meningokokken B infecties. Na volledige vaccinatie is de bescherming na drie jaar ongeveer 60%.
 • Het vaccin bestaat uit flacons met 0,5 ml melkachtige substantie.
 • Bexsero bevat vier verschillende componenten van het oppervlak van de bacterie Neisseria meningitidis groep B. Dit betekent dat er geen ziekmakende onderdelen van de bacterie in het vaccin zitten en het geen levend, gedood of geïnactiveerd vaccin is. 
 • Als hulpstof bevat Bexsero er aluminium. De hoeveelheid hiervan is zodanig klein dat deze geen schade oplevert voor de gevaccineerde.Dit geldt ook voor de andere stoffen die het vaccin bevat. 
 • Meer informatie over de vacciningrediënten vindt u in de bijsluiter .
 • In Engeland zijn inmiddels meer dan een drie miljoen kinderen gevaccineerd met Bexsero. De bekende bijwerkingen, zie hieronder, zijn niet gewijzigd door nieuwe inzichten.
 • In Engeland krijgen kinderen vaak paracetamol voor de vaccinatie gegeven wordt, om het risico op koorts en pijn van de bijwerkingen te verminderen.
 • Het vaccin dient in de koelkast te worden bewaard in het doosje, om invloed van licht te voorkomen.

Toediening 

Het vaccin wordt intramusculair toegediend.

Aantal vaccinaties

Het aantal vaccinaties met Bexsero is afhankelijk van de leeftijd van de te vaccineren persoon:

 • Zuigelingen 2-5 maanden: 4 vaccinaties
  • 3 doses met minimaal een maand tussen de vaccinaties
  • booster (dosis 4) tussen de 12-15 maanden, minimaal 6 maanden na de derde vaccinatie uit de eerste serie
 • Zuigelingen 3-5 maanden: 3 vaccinaties
  • 2 doses met minimaal 2 maanden tussen de vaccinaties
  • booster (dosis 3) tussen de 12-15 maanden, minimaal 6 maanden na de tweede vaccinatie uit de eerste serie
 • Zuigelingen 6-11 maanden: 3 vaccinaties
  1. 2 doses met minimaal 2 maanden tussen beide vaccinaties
  2. booster (dosis 3) in het tweede levensjaar, minimaal 2 maanden na de tweede vaccinatie uit de eerste serie.
 • Kinderen van 12 -23 maanden: 3 doses
  • twee doses met minimaal 2 maanden tussen de beide vaccinaties
  • booster (dosis 3) minimaal 12-23 maanden na de tweede vaccinatie uit de eerste serie
 • Kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen: 2 doses
  • Minimaal een maand tussen eerste en tweede vaccinatie. 
  • Noodzaak voor booster is niet vastgesteld.
 • Meer informatie op de website van het RIVM

 

Trumenba (niet in NL verkrijgbaar), vanaf de leeftijd van 10 jaar kent 2 schema's:

 • 2 doses met 6 maanden tussen eerste en tweede vaccinatie.
  Een booster wordt aangeraden voor mensen bij wij de kans op invasieve maningokokkenziekte blijvend aanwezig is.
 • 3 doses met minimaal een maand tussen eerste en tweede dosis en minimaal 4 maanden tussen tweede en derde dosis.
  Een booster wordt aangeraden voor mensen bij wij de kans op invasieve maningokokkenziekte blijvend aanwezig is.
 • Meer informatie op de website van het RIVM

 

Beschermingsduur van het vaccin

Het is - nog - niet precies bekend hoe lang Bexsero bescherming biedt. Onderzoek uit 2015 geeft aan dat de antistoftiters tegen de vier verschillende stammen die in het vaccin zitten variabel afnemen. In februari 2020 gepubliceerd Engels onderzoek wijst uit dat het vaccin na drie jaar nog een bescherming biedt van ongeveer 60%.

Verkrijgbaarheid

Het vaccin Bexsero is verkrijgbaar in Nederland via de huisarts/apotheek en op eigen kosten.

Kosten

De kosten van een vaccinatie met Bexsero zijn eur 78,50 per vaccinatie.

Bijwerkingen

Zoals elk vaccin kan ook dit vaccin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Hieronder de meest voorkomende bijwerkingen per leeftijdsgroep.

Baby's en kinderen tot en met 10 jaar

Zeer vaak voorkomend (bij meer dan 1 op 10):

 • koorts (>38 °C)
 • verlies van eetlust
 • gevoeligheid of ongemak op de injectieplaats (inclusief ernstige injectieplaatsgevoeligheid die leidt tot huilen als de geïnjecteerde ledemaat wordt bewogen)
 • pijnlijke gewrichten
 • huiduitslag (kinderen van 12 tot en met 23 maanden) (soms na booster)
 • slaperigheid
 • zich geïrriteerd voelen
 • ongewoon huilen
 • braken
 • diarree
 • hoofdpijn.

Vaak (voorkomend bij maximaal 1 op 10)

 • huiduitslag (zuigelingen en kinderen van 2 tot en met 10 jaar).

Soms (voorkomend bij maximaal 1 op 100)

 • hoge koorts (≥40°C)
 • toevallen (inclusief koortsstuipen)
 • braken (na booster)
 • droge huid
 • bleekheid (zelden na booster).

Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op 1.000 personen)

 • ziekte van Kawasaki, die mogelijk gepaard gaat met symptomen als koorts die langer dan vijf dagen aanhoudt, in combinatie met een huiduitslag op de romp, en soms gevolgd door vervelling van de huid op handen en vingers, gezwollen klieren in de hals, rode ogen, lippen, keel en tong - jeukende uitslag, huiduitslag.

Jongeren (11 jaar en ouder) en volwassenen

Zeer vaak (kunnen bij meer dan 1 op 10 personen voorkomen)

 • pijn op de injectieplaats die leidt tot onvermogen om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren
 • pijnlijke spieren en gewrichten
 • misselijkheid 32
 • algeheel gevoel van onwelbevinden
 • hoofdpijn.

Bijwerkingen die zijn gemeld nadat het geneesmiddel op de markt werd gebracht

 • Allergische reacties waaronder ernstige zwelling van de lippen, mond, keel (wat moeite met slikken kan veroorzaken)
 • moeilijk ademen met piepen of hoesten
 • huiduitslag
 • bewustzijnsverlies en zeer lage bloeddruk.
 • Collaps (plotseling ontstaan van spierverslapping)
 • minder reactief dan gebruikelijk of gebrek aan besef
 • bleekheid of blauwachtige huidverkleuring bij jonge kinderen.
 • Gevoel van zwakte of flauwvallen.
 • Koorts (adolescenten vanaf 11 jaar en volwassenen)
 • Reacties op de injectieplaats zoals uitgebreide zwelling van de gevaccineerde ledemaat, blaren op of rondom de injectieplaats en een harde bult op de injectieplaats (die langer dan een maand kan aanhouden).

Meer informatie