Onze organisatie

De Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) is opgericht op 13 december 1996 te Soest. Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor mensen die te maken hebben gehad met meningitis/sepsis/encefalitis.

Naast lotgenotencontacten, patiënteninformatie en belangenbehartigiging, geeft zij voorlichting aan geïnteresseerde burgers en beroepsgroepen via onder andere bijeenkomsten.
De bestuursleden van de NMS hebben allen affiniteit met meningitis, hetzij door een eigen ervaring, hetzij vanuit hun professie.
De financiële basis van de NMS bestaat uit donaties, giften en subsidies.

De NMS is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr 41190597.

De NMS is op dit moment (juli 2018) bezig weer een ANBI status te verkrijgen. Hiermee zijn uw eventuele giften aftrekbaar van de belasting.