Symptomen pneumokokken sepsis

In vrijwel alle gevallen van sepsis zijn de symptomen hetzelfde; koorts, lusteloosheid, ‘afwezig’ zijn, braken, buikpijn, spierpijn en hoofdpijn.

Pneumokokken sepsis

Bij pneumokokken sepsis zijn vaak juist geen bloedinkjes te zien zoals bekend van meningookken sepsis! Het verloop van pneumokokken sepsis kan zeer snel gaan, binnen een aantal uren is een patiënt heel ziek, soms sneller dan bij meningokokkenziekte.

Symptomen pneumokokken sepsis op een rij

  • Koorts of ondertemperatuur
  • Spierpijn of spierzwakte
  • Braken/diarree/buikpijn
  • Koude handen en voeten
  • Sufheid (in een later stadium) 
  • Zeer snelle overgang van gezond naar ziek. 's Avonds gezond of niet lekker naar bed; de volgende ochtend letterlijk doodziek wakker worden.
  • Zeldzaam: puntbloedingen (vlekjes op de huid – net als bij meningokokken sepsis). Deze beginnen meestal klein en kunnen soms snel grote bloeduitstortingen worden. Soms blijft het ook bij een paar kleine vlekjes. Vaak zitten ze onder de luier-/ondergoedrand maar ze kunnen op iedere plek van het lichaam beginnen.

'Niet pluisgevoel'

Wanneer kinderen ziek worden, wijst de praktijk nogal eens uit dat ‘moederinstinct’ of 'ouderinstinct' – het gevoel dat er met een kind iets niet in orde is – een goede raadgever is. Negeer dit niet en blijf waar nodig aandringen bij de huisarts/huisartsenpost dat uw kind gezien wordt.

Tijdsbestek: 4-24 uur

Waarschuw bij -een aantal van- bovenstaande symptomen onmiddellijk een arts:

  • Leg uit waarom u bezorgd bent
  • Beschrijf de symptomen nauwkeurig
  • Geef aan dat u wilt dat de arts de patiënt persoonlijk ziet.