Gevolgen

Amputatie Mevrouw 72 DpiSepsis kan fataal zijn; ongeveer tien procent van de patiënten overleeft de ziekte niet. Minimaal twintig procent krijgt te maken met restverschijnselen en circa zestig procent geneest zonder verdere klachten.

Restverschijnselen kunnen zowel neurologisch als lichamelijk zijn. Lichamelijke restverschijnselen komen in de praktijk het meeste voor; het gaat dan vaak om littekenvorming en/of amputaties. De mogelijke restverschijnselen op een rij:

Lichamelijke restverschijnselen:
Amputaties
Littekenvorming
bloeduitstortingen
vaatwandontsteking
groeistoornissen (aantasting groeischijven)
pijnlijke en stijve gewrichten

Neurologische restverschijnselen:
achterstand in ontwikkeling
gedrags- of karakterverandering
emotionele problemen
terugslag in ontwikkeling
vermoeidheid
stemmingswisselingen

Sommige restverschijnselen zijn tijdelijk.