Wereldmeningitisdag

24 april 2019 is het weer Wereld Meningitis Dag met dit jaar als thema: Het leven na meningitis/sepsis.

Op 24 april 2019 is het weer Wereld Meningitis Dag. Deze dag is een initiatief van de 'Confederation of Meningitis Organisations', waarvan de NMS lid is. Doel is om aandacht te vragen voor de symptomen van meningitis en bloedvergiftiging, de ziekteveroorzakers en de vaccinatiemogelijkheden tegen deze ziektes. De NMS ondersteunt deze dag in Nederland.
De titel 'Wereld Meningitis Dag' doet vermoeden dat het alleen om meningitis gaat. Dit is niet het geval, ook sepsis, bloedvergiftiging valt onder deze noemer. Ook in andere landen sepsis en meningitis vaak samengevat onder de term 'meningitis', net zoals dat in Nederland gebeurt. De Nederlandse Meningitis Stichting is daar een voorbeeld van, onder deze noemer vallen 3 ziektebeelden: meningitis, sepsis en encefalitis.

Het thema voor 2019

Het leven na meningitis/sepsis.

Kernboodschappen 2019

  • Meningitis en/of sepsis kunnen in een paar uur toeslaan, maar de gevolgen kunnen levenslang zijn.
  • Vaccins zijn de sleutel tot preventie van meningitis en sepsis
  • Meningitis en/of sepsis kan binnen 24 fataal zijn, herkenning van symptomen en snelle actie is cruciaal
  • Meningitis en/of sepsis treft jaarlijks meer dan 2.8 miljoen mensen wereldwijd. Iedereen kan op elke leeftijd getroffen worden. Baby's, jonge kinderen, adolescenten en oudere personen lopen meer risico.