Hersenletselcongres voor professionals

Congres van AXON leertrajecten en de Hersenstichting voor dienstverleners betrokken bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Een jaarlijks terugkerend congres van AXON leertrajecten en de hersenstichting ten behoeve van de zorg- en dienstverlening en ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Elk jaar worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten gepresenteerd. In het programma komen verder best practices en (onder-steunings)methodieken aan de orde. Het congres richt zich op alle dienstverleners betrokken bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders, wijk-teammedewerkers, leidinggevenden, leerkrachten, arbeidsbegeleiders, maatschappelijk werkers en consulenten, gedragskundigen, etc.

Meer informatie op www.hersenstichting.nl