Bijeenkomst voor nabestaanden

Verdriet, emotie, indrukwekkend, een glimlach. Herkenning, frustratie, rouw, troost, steun. Een indrukwekkende bijeenkomst waarin lotgenoten elkaar vonden in het verlies van een dierbare. Een bijeenkomst die er niet had moeten hoeven zijn maar er was. En goed was.

17 november:bijeenkomst voor ouders die recent (vanaf ongeveer 2016) hun kind hebben verloren aan meningokokkenziekte, broers/zussen (vanaf 16 jaar) die hun broer/zus recent hebben verloren aan meningokokkenziekte.

Op 17 november organiseert de NMS een bijeenkomst voor ouders en broers/zussen (vanaf 16 jaar) die recent (vanaf ongeveer 2016) hun kind/broer/zus hebben verloren aan meningokokkenziekte. Deze bijeenkomst is op verzoek van een aantal ouders en extra ingepland. In 2019 is er een reguliere bijeenkomst voor naasten die binnen hun gezin iemand hebben verloren aan meningitis/sepsis, recent of langer geleden.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort bij ‘De Kabouterhut’, Barchman Wuytierslaan 202, 3819 AC Amersfoort. Deze locatie is met zowel de auto als openbaar vervoer goed te bereiken.

Opzet

De bijeenkomst begint met een kennismaking. Een gespreksleider begeleidt de bijeenkomst - waar nodig. De praktijk leert dat deze bijeenkomst niet aan een strak programma gebonden moet zijn, maar dat het beter werkt om de invulling vrij te laten. De tijden zijn dan ook richttijden.

Conceptprogramma

12.00-12.30 uur: inloop met koffie/thee/eenvoudige lunch

Deel 1
12.30-14.00 uur: opening en kennismaking met elkaar en vrije invulling

14.00-14.30 uur: pauze met koffie/thee/wat fris

Deel 2
14.30-15.45 uur: overleg over een bewustwordingscampagne voor meningokokkenziekte. De bedoeling is dat deze campagne met hulp van vrijwilligers wordt uitgevoerd, waarbij de NMS uiteraard faciliteert, inhoudelijke input levert en financiële ondersteuning biedt. Zowel door een ouder als de NMS zijn al ideeën geopperd. Die willen wij graag met geïnteresseerden bespreken. Wij zijn van mening dat een boodschap van u samen krachtig is, als ouders van een kinderen die meningokokkenziekte niet mochten overleven.

15.45-16.15 uur: uitloopruimte/tijd voor een drankje en informele nabespreking

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Wilt u ons laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn? Dit kan via een mail naar info@meningitis-stichting. Wilt u meer informatie, dan kan dat ook via dit mailadres.

Wilt u deelnemen? Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u :
Aantal personen en namen:
Woonplaats:
E-mailadres:
Aantal personen: 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders, maar wij kunnen ons voorstellen dat broers/zussen ook geïnteresseerd zijn. Uiteraard willen wij voor hen ook een bijeenkomst organiseren, daarvoor zou het wel fijn zijn te weten of daar belangstelling voor is. Zou u ons dat willen laten weten, met de leeftijd(en) van het(de) betreffende kind(eren)? Dan kunnen wij dat, op een later tijdstip, realiseren.