Anti LGI-1 encefalitis

Anti-LGI-1 encefalitis komt voor op alle leeftijden, maar de meerderheid van de patiënten is volwassen. Deze vorm van encefalitis is een auto-immuunaandoening waarbij afweerstoffen de eigen hersenen aanvallen, met als gevolg dat de hersenen ontstoken raken. De aanleiding hiervan is zeer waarschijnlijk een infectie. Door de infectie worden de antistoffen actief met als doel de verwekker ervan op te ruimen: een bacterie of virus. Waarom de antistoffen vervolgens de eigen hersenen aanvallen is niet bekend.

Limbisch systeem

Anti-LGI-1 encefalitis is een vorm van encefalitis waarbij - een deel van - het limbische systeem in de hersenen ontstoken is. Andere vormen van limbische encefalitis zijn bijvoorbeeld Anti-NMDA receptor encefalitis, anti-CASPR2 encefalitis en anti-Gly encefalitis. 

Een uitgebreide beschrijving van anti LGI-1 encefalitis staat op de website kinderneurologie.eu. Inclusief symptomen, diagnose, behandeling en restverschijnselen.

Symptomen

Deze vorm van encefalitis kent een veelheid aan symptomen die niet allemaal en niet gelijktijdig voor hoeven te komen. Veranderd gedrag in combinatie met epileptische aanvallen of plotselinge dementie kunnen wijzen op een limbische encefalitis. Voor een uitgebreide beschrijving van de symptomen zie kinderneurologie.eu.

Feiten

  • Auto-immuun-encefalitis (AIE) is een verzamelnaam voor meer dan tien afzonderlijke afweerziekten.
  • In Nederland wordt de diagnose zo’n 150 keer per jaar gesteld. Door het lichaam van de patiënt aangemaakte antistoffen vallen de eigen hersenen aan.
  • Anti-NMDAR encefalitis is de meest voorkomende vorm van AIE (in Nederland zo’n 30-35 keer per jaar). 80% van de patiënten is vrouw. In 35% van de gevallen is sprake van een eierstokcyste, bij de overige patiënten is de oorzaak onbekend.

Bron: amazingerasmus.nl

Terug naar verwekkers encefalitis/hersenontsteking