Giften

Wit u een gift doen aan de Nederlandse Meningitis Stichting? Wat fijn!

U kunt uw gift op 2 manieren doen:

1. Via onderstaande giftenknop.

 

2. Eigen overboeking

U kunt uw gift over maken op NL63RABO01432.48.812, ten name van Nederlandse Meningitis Stichting.

LET OP: Wilt u niet vergeten uw adresgegevens en e-mail te vermelden, zodat wij uw gift kunnen bevestigen? Wanneer uw adresgegevens niet bekend zijn bij de NMS, beschouwen wij uw gift als anonieme gift.

Vragen?

Heeft u vragen over het doen van giften? Neem dan contact op met onze penningmeester via penningmeester@meningitis-stichting.nl of telefonisch via 035-5880072.

Met uw gift kunnen wij ons werk blijven doen:

  1. een luisterend oor bieden
  2. lotgenotencontact uitvoeren en verbeteren
  3. meer vrijwilligers werven en u daardoor beter steunen en informeren
  4. informatie en voorlichting geven
  5. belangenbehartigen van patiënten en hun naasten
  6. onderzoek naar het ziektebeeld en de behandeling van meningitis/sepsis/encefalitis stimuleren, evenals onderzoek naar de beschermingsmogelijkheden (vaccins) ter voorkoming van deze ziektebeelden.

Een gift doen kan op verschillende manieren: