Missie & Visie

Missie

Inzetten op goede informatie, zorg en volledige participatie in de maatschappij voor mensen die geconfronteerd worden met meningitis/encefalitis/sepsis.

Visie

Patiënten hebben het recht om volwaardig te participeren in de maatschappij, ongeacht de gevolgen van meningitis/encefalitis/sepsis.
Iedereen moet kunnen beschikken over onafhankelijke en betrouwbare informatie over meningitis, encefalitis, sepsis en de mogelijkheden voor preventie.