Bestuursleden gezocht

De NMS heeft een bestuur dat bestaat uit 5 vrijwilligers. Allen met een betaalde baan en een leven naast de NMS. Om de NMS optimaal te kunnen laten functioneren, zijn we daarom op zoek naar 2 extra algemeen bestuursleden. Het betreft vrijwillige functies.

Wilt u ons (structureel) een helpende hand bieden? Wij zijn op zoek naar twee permanente bestuursleden en daarnaast bestuursondersteuning. Waarvoor? Voor o.a. het ondersteunen en overnemen van bestuurlijke en inhoudelijke taken van de voorzitter, uitvoerende taken van de secretaris en uitvoerende taken van de penningmeester. Denk hierbij aan het schrijven van informatiemateriaal; contacten met donateurs, het onderhouden van een kennisnetwerk met specialisten, meewerken aan een nieuwsbrief, het organiseren en uitvoeren van informatievoorzieningscampagnes en info/lotgenotenbijeenkomsten, telefoondienst, donateurs- en fondsenwerving.

Wat wij van u vragen? Kennis van dan wel interesse voor meningitis/sepsis/encefalitis in al haar facetten, enthousiasme, tijd en vervoersmogelijkheden, samenwerken èn eigen initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel, drive om vrijwilligerswerk te doen, de wil om uw kennis over meningitis/sepsis/encefalitis te vergroten en in te zetten voor de NMS.

Wat wij u bieden? Inhoudelijke informatie, begeleiding, een gedreven bestuur, een handelingsperspectief gebaseerd op onze wetenschappelijke medisch adviesraad, een zinvolle en dankbare besteding van uw tijd, bijdrage aan meer kennis over meningitis/sepsis en preventie. En uiteraard een vergoeding voor gemaakte onkosten. Samen kunnen we het verschil maken!

Vergaderfrequentie: omdat bestuursleden verspreid door het land wonen en weinig vrije tijd hebben, overleggen we veel via app/telefoon/mail. Minimaal 3 keer per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats, al dan niet via skype of een ander digitaal middel.

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@meningitis-stichting.nl | 035-5880072.